Fokus dan Scope

Jurnal SEP ini Fokus pada Kajian/Penelitian yang berkaitan dengan

1. Komoditas pertanian

2. Masalah sosial petani

3. Persoalan Eknonomi yang menyangkut pertanian

4. Produksi Pertanian